Độ lạnh của Đá gel có phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào không ?

Đá gel khi được tích nhiệt có độ lạnh đạt được hoàn toàn không phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào.
Đá gel được hình thành từ tinh bột biến tính và nước. Thành phần chủ yếu là nước, tinh bột biến tính có tác dụng tạo kết nối dạng gel và làm giảm quá trình thoát nhiệt.
Khi được cấp nhiệt dạng nóng hay lạnh, Đá gel sẽ tính trữ nhiệt lượng đó sau đó giải phóng từ từ trong quá trình không được cấp nhiệt lượng vào nữa. 

Quá trình cấp nhiệt cho Đá gel hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị cấp nhiệt và thời gian cấp nhiệt.

Cùng 1 Túi Đá gel, nếu ta cấp đông ở Tủ lạnh thường ( nhiệt độ tối đa ngăn đá đông là -18 độ ) trong thời gian 10 tiếng sẽ có độ lạnh ít hơn Túi đá gel được cấp đông trong thời gian 24 tiếng. 
Cũng như vậy, nếu Túi Đá gel đó được cấp đông trong tủ chuyên dụng ( - 45 độ ), thời gian 24 tiếng, nhiệt lượng tích trữ trong túi sẽ cao hơn rất nhiều khi cấp đông trong tủ lạnh thông thường ( có thể đạt được -18 độ ) và thời gian giữ lạnh của Đá gel cũng lâu hơn.

Kết luận: Đá gel có độ lạnh và thời gian giữ lạnh hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị cấp đông và thời gian cấp đông. Độ lạnh của thiết bị cấp đông càng sâu, thời gian cấp đông càng lâu thì nhiệt lượng tích trữ trong Đá gel càng cao, quá trình giải phóng nhiệt sẽ lâu hơn.

7h00 -17h30